Δεύτερο Σπίτι

Πελάτης
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Υπηρεσίες
PR and Communications

Η Κωτσόβολος ξεκίνησε το 2016 μία νέα πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα, το πρόγραμμα «Second Home - Δεύτερο Σπίτι για τη συσκευή που δεν χρειάζεσαι». Μέσω του προγράμματος, η εταιρεία κινητοποιεί όλους, όσους έχουν μία συσκευή που δεν χρησιμοποιούν, να την προσφέρουν σε ένα σπίτι που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο άπορες οικογένειες που λαμβάνουν βοήθεια από τις δομές κοινωνικής στήριξης των Δήμων όπου ανήκουν.

Η Κωτσόβολος αναλαμβάνει να παραλάβει τη συσκευή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος δωρεάν, να την επισκευάσει και να την απολυμάνει, και έπειτα, κατόπιν συνεννόησης με τους συνεργαζόμενους Δήμους, να ακολουθήσει το δρόμο για τη νέα της οικογένεια και το νέο της σπίτι.

Πρόκληση

Οι αυξανόμενες ανάγκες αλλά και οι προσδοκίες της κοινωνίας στην Ελλάδα του σήμερα είναι εκείνοι οι παράγοντες που δημιούργησαν την ανάγκη συστηματοποίησης των υπαρχουσών δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η Κωτσόβολος εδώ και 8 χρόνια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, διασφαλίζοντας το σωστό τρόπο αποσυναρμολόγησής τους και προστασίας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση όμως που οι συσκευές επισκευάζονται, τότε αυτές μπορούν να δοθούν σε κάποια οικογένεια που τις έχει ανάγκη, και να αποκτήσουν « ξανά ζωή» στο «Δεύτερο Σπίτι».

Υλοποίηση

Η ενέργεια αυτή, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία, απαιτούσε την οργάνωση της εταιρείας τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, όσο και σε εξωτερικό, με τη σύναψη συνεργασιών με φορείς αρμόδιους να υποδείξουν συνανθρώπους μας και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Ζητούμενο λοιπόν και προαπαιτούμενο για την επιτυχία του προγράμματος ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων για την αναβάθμιση και την προβολή της εταιρικής εικόνας της Κωτσόβολος ως μια κοινωνικά ευαισθητοποιημένη επιχείρηση που είναι ενεργός αρωγός της Πολιτείας και δραστηριοποιείται πανελλαδικά, αναλαμβάνοντας μεγάλες κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Κοινό-Στόχος/ Ενέργειες

STAKEHOLDERS: Επιλογή και πρόταση Δήμων ανά την Ελλάδα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Προσέγγιση επιλεγμένων Δήμων για το πρόγραμμα, επικοινωνία και ενημέρωση για το πρόγραμμα και το όφελος για τους Δημότες του εκάστοτε Δήμου. Οργανόγραμμα διαχείρισης προγράμματος και εφαρμογή του με τη συνδρομή των Δήμων.

ΜΕΣΑ: Διοργάνωση συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση και έναρξη του προγράμματος. Απευθυνθήκαμε σε Συντάκτες Επιχειρηματικού, Οικονομικού, Τεχνολογικού ρεπορτάζ, καθώς και όσους καλύπτουν θέματα και δράσεις ΕΚΕ εταιρειών. Στη συνέντευξη Τύπου καλέστηκαν και παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι & εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Δήμων, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και την προσφορά της εταιρείας.

Αποτελέσματα

Ο τρόπος αξιολόγησης της επιτυχίας του προγράμματος ορίστηκε:
1. από την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κόσμου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία
2. το ενδιαφέρον των Δήμων για την παροχή στοιχείων και αναγκών των Δημοτών που ανήκουν στις ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις
3. την παροχή των ηλεκτρικών συσκευών από όσους δεν τις χρειάζονται
4. την ταχύτητα και τον άμεσο έλεγχο αυτών από την Κωτσόβολος, προκειμένου να δοθούν το συντομότερο δυνατό στον Δημότη, στο Δεύτερό του σπίτι, που έχει αιτηθεί για τη συγκεκριμένη συσκευή και την έχει ανάγκη.

Τι πετύχαμε:

Αιτήματα σε call center (2nd Home & Ανακύκλωση): 600
Εισαγωγές σε Μαγούλα: 350
Διαθέσιμα για Δεύτερο Σπίτι: 105 συσκευές (30%)
Συσκευές προς ανακύκλωση: 245 συσκευές (70%)
Συσκευές που έχουν παραδοθεί: 105
Ανακύκλωση συσκευών Ιούλιος-Οκτώβριος 2015 (σύνολο): 8.370
Ανακύκλωση συσκευών Ιούλιος-Οκτώβριος 2016 (σύνολο): 12.743