Όταν η στρατηγική συναντά τη δημιουργικότητα.

Οι προτεραιότητές σας είναι η έμπνευση μας.

Corporate Communications

 • Συμβουλευτική & Ανάπτυξη Εταιρικής Στρατηγικής
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής για την ενδυνάμωση της εικόνας των στελεχών
 • Στρατηγική και Διαχείριση καμπάνιας
 • Aνάλυση περιβάλλοντος και στρατηγική τοποθέτηση της εταιρίας
 • Έρευνα και αξιολόγηση στρατηγικής
 • Απολογισμός έργου

Media Relations

 • Καθορισμός στόχων επιχείρησης (π.χ. αναγνωρισιμότητα, εξεύρεση επενδυτών, brand building, εξαγορά κ.λπ.)
 • Στρατηγική επικοινωνίας
 • Στόχευση κατάλληλων μέσων online & offline
 • Αξιολόγηση μέσω Monitoring / Listening
 • Media training στελεχών

Corporate Responsibility

 • Αξιολόγηση επίκαιρων θεμάτων και συμβουλευτική υποστήριξη για δραστηριοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Ορισμός προτεραιοτήτων και σύνδεσή τους με τους εταιρικούς στόχους
 • Ανακοίνωση δράσεων σε ΜΚΟ, δημοσιογράφους και άλλα κοινά κατά περίπτωση
 • Δημιουργία εγχειριδίου πολιτικών και διαδικασιών ΕΚΕ
 • Εξειδίκευση και υλοποίηση δράσεων
 • Σύνταξη και διανομή ετήσιου απολογισμού ΕΚΕ

Consumer and Brand PR

 • Στρατηγική επικοινωνίας
 • Δημιουργία μηνύματος
 • Δημοσιογραφική κάλυψη σε παραδοσιακά μέσα
 • Προγράμματα online επικοινωνίας σε social media και blogs που μετατρέπουν τους καταναλωτές σε brand ambassadors
 • Influencers marketing
 • Μέτρηση και αξιολόγηση δημοσιότητας
«Eνα καλό άρθρο δημοσίων σχέσεων είναι απεριόριστα πιο αποτελεσματικό από μια πρωτοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση.»
Richard Branson

Public Affairs

 • Ανάπτυξη στρατηγικής
 • «Εκπαίδευση» κοινωνίας
 • Εντοπισμός διαμορφωτών γνώμης
 • Στρατηγική προσέγγισης & εμπλοκής των influencers
 • Ανάλυση πολιτικού & επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση τακτικών & προθέσεων ομάδων ενδιαφέροντος
 • Οικοδόμηση συμμαχιών & κινητοποίηση βάσης
 • Digital advocacy
 • Συγκριτική αξιολόγηση της αγοράς (benchmarking)

Internal Communications

 • Εσωτερική έρευνα σε όλα τα επίπεδα
 • Προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και της εκτέλεσης των έργων
 • Δημιουργία εργαλείων για τακτική εσωτερική επικοινωνία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξεύρεσης στελεχών

Event Management

 • Δημιουργική ιδέα, ανάπτυξη concept και δημιουργικών εφαρμογών
 • Διερεύνηση, διαμόρφωση χώρου και προδιαγραφές παραγωγής
 • Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση, live reporting μέσω social media
 • Δημοσιογραφική κάλυψη
 • Στρατηγική μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία σχετικού περιεχομένου
«Δεν υπάρχουν ιδέες - υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες - κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.»
Νίκος Καζαντζάκης

Online Reputation Management & Digital PR

 • Ανάπτυξη online στρατηγικής
 • Ορισμός Influencers
 • Συνεχής παρακολούθηση (listening), άμεση ανταπόκριση και διαχείριση δυσμενών σχολίων
 • Τακτική αξιολόγηση online παρουσίας και παροχή στρατηγικών κατευθύνσεων

Press Events

 • Ανάπτυξη δημιουργικής ιδέας
 • Προσδιορισμός κοινού από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 • Δημιουργία και αποστολή εικαστικών και υλικών (save the date, πρόσκληση, press kit)
 • Δημοσιογραφική κάλυψη του event

Financial Communications

 • Ανάπτυξη στρατηγικής στα κοινά B2B & B2C
 • Προσέγγιση δικτύου οικονομικών συντακτών
 • Διαχείριση φήμης επιχείρησης & επιχειρηματία (ή Δ/ντος Συμβούλου)
 • Διαχείριση οικονομικών θεμάτων

Crisis Management

 • Εκτίμηση κινδύνων & αξιολόγηση (proactive & reactive ενέργειες)
 • Πλάνο αντιμετώπισης και εγχειρίδιο κρίσης
 • Προσομείωση αντιμετώπισης κρίσης
 • Media training στελεχών
 • Έρευνα εικόνας επιχείρησης
 • Απολογισμός διαχείρισης
 • 24/7/365 παρακολούθηση αναφορών